Sanningen bakom iPhone problemet?

Apple, iPhone Add comments
Apple

iPhone 3G problem?

Jag kommer över denna artikel på Macworlds forum, där en med namn ErnestoGuevara. Detta är en intressant läsning

"Många rykten och spekulationer går runt i media om nya Iphones 3G:s täckningsproblem. Kundtjänst meddelar att många samtal har kommit in och flera butiker framförallt utanför storstäderna har massor av kunder som klagat och lämnat in sina telefoner eller vill häva köpen. Inga direktiv om hur man skall hantera detta har gått ut ännu. Telia tonar medvetet ner mängden av problem som rapporteras.

Flera media och bloggar antyder mjukvaruproblem (som då relativt enkelt går att lösa genom att ladda hem ny mjukvara när sådan blir tillgänglig). Detta är naturligtvis attraktivare ur Apples och Telias perspektiv, då kunder allmänt har en
högre acceptansnivå för mjukvarubuggar än för hårdvarufel. Telia vill numera inte
uttala sig om problemen i media utan hänvisar till Apples ansvarige som heller
inte vill uttala sig.

Att det skulle kunna finnas ett mjukvaruproblem avseende handover är möjligt. MEN
DETTA ÄR INTE HUVUDORSAKEN TILL PROBLEMET. Det rör sig istället om ett rent hårdvaruproblem. Detta gör att telefonen har mycket lägre känslighet än alla andra mobiltelefoner på marknaden. Faktum är att den inte ens klarar ETSI:s 3G krav på
"nominal sensitivity" utan falerar på ca. 3.8 till 4.5 dB där andra telefoner oavsett fabrikat har marginaler på minst mellan 1-2 dB (för att klara batchspridning i produktionen). Viktigt här är att påpeka att Iphone upfyller kraven mycket bra på de
andra frekvensbanden. (En reservation här är att man inte kan säga att 3st telefoner är representativa för alla telefoner så någon 100% säkerhet i slutsatsen kan inte
utlovas.) Men bilden stämmer väldigt väl överens med vad olika kunder rapporterar.

Om det är ett batchproblem så kan detta beröra åtskilliga 10.000 tals telefoner.
Det behöver dock inte beröra alla telefoner som tillverkats.

Telias 3G täckning telias täckning som redovisas i nogrant upmätta och datorberäknade kartor som tar hänsyn till terängen avseende 3G (UMTS).
Telia är jätteduktiga på just detta som kallas nätplanering, dom har över 20 års
erfarenhet sedan gamla NMT). Något som många andra operatörer saknar.

Men problemet blir att dessa kartor som är baserade på ETSI:s minimikrav på känslighet inte stämmer alls om Du har en iphone med samma problem som de 3 st olika jag testat. Dvs det som kallas "nominal sensitivity" , har även testa flera andra telefoner av olika fabrikat samtidigt under samma omständigheter. utan problem. Många upplever därför att dom inte har täckning där kompisar fruar eller andra grannar har bra täckning och signalstyrka med sina telefoner, därav alla klagomål.

Vissa kunde kanske inte märker detta problem eftersom telefonen automatiskt
skiftar till GSM/EDGE och då fungerar det ju ändå fast långsammare. Men om
du låser telefonen till 3G märks problemen tydligt och du kan i många fall helt tappa
nätkontakt trots att du är inom områden där telia indikerar god täckning.

VAD ÄR DEN EXAKTA ORSAKEN TILL FELET ?

Här kan man bara göra en kvalificerad gissning, eftersom chipsetet som Apple
valt bevisligen fungerar i andra telefoner så är det inte sannolikt att detta
är problemt. Självklart har Iphone 3G typprovats av både Apple och Telia och dessa
telefoner skulle om dom uppvisat samma fel utan tvekan falerat testen: Nominal
sensitivity, Output power, Vector error (Rho) och Spectral mask samt spurious
emission hör till dom viktigaste parametrana som alltid testas, tillsammans med
ett 50-100 tal andra intrimmningar och parametrar.

Antennen är alltid ett problem då den måste göras bredbandig för att klara alla
olika frekvensband och därmed inte kan optimeras för bara en frekvens, vilket
är lättast. Men å andra sidan så är antennen genom sin konstruktion väldigt
repeterbar i produktionsprocessen.

Den troligaste orsaken blir då att felet kan ligga i anpassningen mellan antennens
utgångsimpedans (s22) och LNA:ns ingångsimpedans (s11) Här kan det räcka
med att en liten kondensator eller spole bara hamnar några millmeter fel eller
har för hög spridning i värde. Det är kondensatorer av mycket låga kapacitansvärden
det rör sig ca. 0.8 – 1.5 pF och just dessa uppvisar större spridningar än stora
kondensatorer i 100 pF – nF klassen.

Om man har maximal otur så kan dessa impedansspridningar samverka i ett
väldigt ogynnsamt läge och ge upphov till en signifikant känslighetsänkning
eftersom den fulla signal effekten inte kommer LNA:n tillgodo pga reflektion.

HUR SKULLE DÅ DETTA KUNNA PASSERA PRODUKTIONSTESTEN ?

Jo eftersom Iphone saknar antennkontakt så är det troligt att kretskortet testas
innan telefonen monteras ihop, detta är också mest praktiskt och billigast om
om man vill åtgärda fel. Man då använder troligen ett av de tre marknadsledande testinstrumenten för mobiltelefontestning tex. Agilent 8960 Anritsu, Rhode&Schwarz.
Dessa har en nästan perfekt 50 Ohm utgångsimpedans (s22) över hela frekvensbandet dvs. hel annat än en bredbandig antenn.

Då finns möjligheten att man skulle kunna missa ett fel som ligger i just samspelet
mellan antenn och motagaringång på kretskortet, trots att alla viktiga parametrar inte minst nominal sensitivity testas. Detta är bara en hypotes men den är de troligaste
jag kan komma på.

VILKA KONSEKVENSER KAN NU DETTA FÅ FÖR TELIA OCH KUNDERNA ?

Om det nu är på det sättet att de telefoner jag mätt på är representativa så innebär
det självklart en mycket besvärlig situation för telia eftersom jag inte tror att man
skulle kunna acceptera en annan och betydligt sämre täckningskarta för just Iphone.
Täckning är ju ett stort försäljningsargument. Dessutom skulle täckningskartor för
operatörer i andra länder behöva ritas om, detta är i praktiken otänkbart.

En mjukvaruuppdatering skulle inte lösa problemen utan alla levererade telefoner
skulle behöva kallas tillbaka för modifiering eller utbyte om detta blir billigare.

Ett annat problem skulle vara att Iphone3Ge (åtminstone de drabbade telefonerna)
inte skulle uppfylla ETSI:s regulatoriska minimikrav för känslighet vilket i praktiken
innebär att de inte är godkända för användning i mobilnäten. jag vet int hur tillsyns-
myndigheten PTS (post och telestyrelsen) skulle förhålla sig till detta, har ej tillräckligt goda juridiska kunskaper, men jag skulle kunna gissa på att man kan förelägga telia att återkalla samtliga telefoner omgående

Även för Apple skull ju detta innebära en katastrof och en goodwillförlust
av gigantiska proportioner.

Så jag hoppas att jag har fel, eller att de telefoner jag mätt på bara utgör några
av ett fåtal med samma fel, Och att majoriteten av telefonerna går att fixa med en
programvaruuppdatering.

Che, Expert i RF Mätteknik och sakkunnig i mobiltelefoni"

För att läsa svar på detta inlägg hoppa över till MacWorlds forum

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2 out of 5)
Loading ... Loading ...
Relaterade sidor: Metro tror sig ha svareniPhone låser dig uteiPhone till Sverige?

Comments are closed.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in